"Jordens misjon er å utvikle kjærlighetens prinsipp"

Sameti

Marcello Haugen bygde en liten toromshytte på Thokampen i Sel Kommune i 1912. Hytta ligger på ca. 1000 moh. med vid utsikt til Rondane, stasjonsbyen Otta, Gudbrandsdalslågen, Otta-elva og fjellterrenget rundt. Marcello, som på den tid kjørte som lokomotivfyrbøter på strekningen Hamar-Dombås, fikk tillatelse av bonden Bredevangen, eier av gården NedreTho, til å sette opp Sameti , etter at han en gang hadde stoppet en hest som løp løpsk med Bredevangen bak i vogna.

Arealet rundt Sameti er på omtrent ett mål og er bevokst med trær og busker. Hytta ligger i en revne og er fint skjermet for vær og vind. Den har holdt seg bemerkelsesverdig godt alle disse årene. Marcellos nærmeste familie har søkt å bevare stedet slik han etterlot det ved sin død i 1967. Vi vil jo så gjerne at folk flest må få oppleve Sameti til glede, styrke og fornyelse.

I motsetning til den gang hytta ble bygget, er det nå bilvei fra Otta. Kleberveien går opp til et fjellplatå der det i dag drives skiferbrudd. Thokampen hever seg om lag 100 meter over platået og er lett å få øye på fra parkeringsplassen ved innkjøringen til skiferbruddet (følg kartet.) Stien opp til hytta er bratt og kronglete og kan bare forseres av folk som er forholdsvis gode til bens. Det må i sin tid ha vært særdeles strevsomt å frakte materialene opp dit.

Det har for øvrig vært spekulert en del rundt om Thokampen kan ha vært benyttet til en såkalt bygdeborg i jernalderen. Selve Thotoppen er fra naturens side uthulet, og det går en rekke underjordiske ganger i fjellet under hytta.

Fra Thokampen og Sameti er det ikke langt derfra bort til Pillarguritoppen. Pillarguri stod her og blåste i luren da kaptein Sinclair og de skotske leiesoldatene passerte sørover ved Kringen på vei til Sverige (Kalmarkrigen). Hennes signal til bøndene utløste, som kjent, en lavine av tømmer og stein som drepte Sinclair og mange av soldatene.

Meningen med Sameti
På den tiden Sameti ble bygget (1912 - 1915) brukte Marcello mye tid på å utforske sitt eget indre, dyktiggjøre seg i å utvikle sine evner, reise mye og treffe mennesker som kunne hjelpe han i denne prosessen. Blant annet betydde Rudolf Steiner mye på denne tiden. Marcello hadde helt siden han var liten følt seg "rar" og annerledes, men forsto etter hvert at denne merkelige indre spenningen ikke var noe rart, men snarere en egenskap som var helt unik. Han brukte på denne tiden også mye tid på å lese/studere og søke etter livets dypeste mening. Dette skulle senere resultere i at han skrev to bøker og en rekke betraktninger/meddelelser om viktige forhold i livet.

Ordet Sameti har så langt vi har kunnet bringe på det rene to betydninger. For det første betyr det på hebraisk "Jeg tørster" - det samme Jesus utbrøt da han hang på korset. I den Hinduistiske mytologien betyr ordet " Møteplass". En møteplass har Sameti alltid vært for Marcellos familie og venner, og med den beliggenhet og spesielle fredfulle ro som omgir stedet får det oss alle til å tørste etter nærhet med Marcello og etter en dypere forståelse av evighetens mystikk - Mystica Eterna.

Ta turen opp til Sameti
Stiftelsen Sameti jobber for å ivareta og vedlikeholde denne praktfulle hytta som er åpen for alle. Utenfor hytta, til venstre for døren, henger nøkkelen. Dersom du ønsker å reise dit er det bare et par instrukser du må følge for å kunne benytte deg fritt av Sameti, til glede for deg selv og dine medreisende. Vi anbefaler på det varmeste å ta turen innom Sameti. Hytta ble bygget "der solen alltid skinner" og dette sier i grunnen alt. Eksteriøret og naturen omkring må bare oppleves! Inne i hytta finner man brev, tekster og bøker av allviteren og filosofen Marcello Haugen. Vi ønsker så mange som mulig velkommen til Sameti, som et sted preget av skjønnhet og drama, stillhet og åndelig fornyelse.
Vennlig hilsen, Stiftelsen Marcello Haugen


Instrukser for bruk av hytta
Det sier seg selv at bruken av åpen ild i og rundt en så skjør trebygning er strengt forbudt. I tillegg ønsket ikke Marcello at man skulle bryte av kvister og grener av trær på eiendommen, eller på andre måter endre de naturlige omgivelsene.

Om selve hytta skrev han følgende hilsen:

"Til iakttagelse for mine vennlige besøkende her på borgen Sameti. • Vær endelig forsiktig med ilden. Der må kun brennes på peisen, da ovnen er i stykker. • Vennligst ikke brenn opp den hugne ved, men samle ved selv nedenunder kampen. • Jeg har dette stedet kjært, så hjelp meg å holde det pyntelig i orden."Hjertelig hilsen, Marcello Haugen.Dette er skrevet av Marcellos "Mor Haugen":

"Kjære dere som akter at hygge dere her. Beder innstendig om at gjøre rent efter seg og sette hver ting på plass i komplett orden som det nu er gjort opp. Skulle noen være uheldig å ødelegge noget av inventaret, bedes de velvilligst erstatte det med nytt så at hytten kan holdes ved like for oss alle, til glede og hygge år efter år i lange tider."Hjertelig hilsen til alle. Mor Haugen.Hytteboken på Sameti
Skriv gjerne i besøksboken før du drar fra Sameti! Stiftelsen Marcello Haugen vil skifte ut fullskrevne bøker med nye.

Eiendommer