"Jordens misjon er å utvikle kjærlighetens prinsipp"

One People

One People er en møteplass for kreativt samarbeid på tvers av kulturer og religioner der en positiv tro på fremtiden er drivkraften.

One People vil bidra til nyskaping innen fredsarbeid i form av musikkutgivelser, konserter, kunstutstillinger, bokutgivelser, seminar om fred, workshops for barn og ungdom og samarbeid med skoler. I tillegg ønsker vi på sikt å etablere en fredskafé i Oslo, der konfliktløsning og framtidsrettet felles kreativitet er rammen.

Med musikk og kunst som hovedvirkemiddel ønsker One People å åpne for en positiv form for globalisering.
One People ønsker å gi folk muligheten til å resirkulere fredstanken og ta den med inn i hverdagen. Målet er å gi hver enkelt et lite dryss av håp gjennom musikk og kunst, et håp om at vi alle kan leve i en fredelig og mer rettferdig verden. Målet er også å gi hver enkelt inspirasjon til å gjøre noe for fred.

Musikkprosjektet One People har som et viktig mål å utgi 5 CD-utgivelser, som hver for seg skal ta for seg viktige temaer i vår tid, sett i lys av alle verdensdelenes kulturelle mangfold og ståsted.

One People på nett
One People på Facebook