"Jordens misjon er å utvikle kjærlighetens prinsipp"
Midgardsfest er feiringen av fellesskapet på tvers av religioner og kulturer.

Navnet “Midgardsfest” er inspirert av det Norrøne Midgard - Midgard var stedet der mennesker bodde og møttes. Med Midgardsfest ønsker vi å skape et møtepunkt for alle kulturer, religioner og livssyn representert i Norge. Vi ønsker å bruke norsk kulturhistorie som bakteppe når vi i fellesskap er med på å forme fremtiden.


Midgardsfest på nett
Midgardsfest på Facebook