"Jordens misjon er å utvikle kjærlighetens prinsipp"
Medlemsskap i foreningen Marcello Haugens Venner

Medlemsskap i foreningen Marcello Haugens Venner

Ny faktura vil bli sendt ut årlig via e-post den 1. juni fra og med 2015. Husk og oppgi navn, adresse og epostadresse, samt mobilnummer dersom du har det.

Medlemsskap:
kr 250,00

Meld deg inn her