"Jordens misjon er å utvikle kjærlighetens prinsipp"
Informasjon til medlemmer i Foreningen Marcello Haugens Venner!

29. og 30. oktober ble det avholdt et langt og viktig styremøte i foreningen. Møtet varte i to dager (!) Mange saker ble grundig diskutert og noen viktige vedtak fattet. Det ble bestemt at vedtatte, prioriterte arbeidsoppgaver skulle deles med medlemmene, ikke bare for å informere deg som medlem, men også for å inspirere dere til å melde deres interesse for å delta i viktige oppgaver framover.

Det var stor enighet på møtet om at
den aller viktigste oppgaven foreningen nå har er å bidra til bevaring av kapellet på Lillehammer, i den form Marcello selv ønsket det. For at dette skal bli virkelighet må tilgjengeligheten til kapellet sikres og vedlikehold utføres, etter Marcellos egne retningslinjer.

I tillegg vil foreningen fortsette sitt arbeid, også gjennom Forlaget Mystica Eterna, med å sørge for at viktig skriftlig materiale og fotografier og avisutklipp samles, tilpasses og gjøres tilgjengelig på nettsidene og gjennom fremtidige produkter.

Marcellos hytte på fjellet overfor Otta, Sameti, trenger noe vedlikehold. Foreningen vil ta initiativ til en dugnad til sommeren, slik at hytta og området omkring settes i best mulig stand til å ta imot besøkende, slik intensjonen alltid har vært.

Vi ønsker med dette å få kontakt med deg som er medlem, for å høre hva du kunne tenke deg å bidra med i det fremtidige arbeidet i foreningen. Stikkord kan være
verving av medlemmer, salg av bøker, dugnadsarbeid (messer, Sameti, evt. kapellet), medvirkning til å videreutvikle vår hjemmeside, opprettelse av lokale støttegrupper og annet forefallende arbeid.

Vær vennlig å skriv inn hva du ønsker å bidra med, enten du innehar spesialkunnskap, eller bare ønsker å støtte oss i arbeidet. Skriv inn
ved å følge linken under:

«Jeg ønsker å bidra med»

Om du kjenner noen som kunne tenke seg å støtte arbeidet i foreningen økonomisk, er vi også svært interessert i å høre fra deg. Medlemsavgiften og bidrag fra vært familieforlag gir oss en del penger, men ikke på langt nær nok til å få gjennomført de målsettingene foreningen har.

Styret vil ønske dere alle velkommen til å møte oss på
alternativmessa på Lillestrøm 6. - 8.nov. Styremedlemmer samt støttespillere i foreningen vil stå på stand der – under navnet «Marcelloo Haugens fredsformel» - blant annet å formidle Marcellos «Verdensbønn for fred» som nå foreligger på CD, men også for å selge viktige bøker og annet materiell om Marcello. Det er koselig å treffe medlemmer og bli kjent med hverandre på den måten.

Forlaget Mystica Eterna ønsker ellers å benytte anledningen til å minne om at boka som kaller seg «Marcello Hagens egen lærebok», satt sammen av Jan- Erik Kvamsdal,
IKKE er det den utgir seg for å være. Marcello hadde selvfølgelig ikke behov for en egen «lærebok», men til tross for dette var boka «I en østerlandsk rosenhave», skrevet av Hazrat Inayat Khan en av hans yndlingsbøker. Kommentarene som fremkommer i «Marcello Haugens egen lærebok» er ikke egnet til kaste noe riktig lys over Marcellos arv. Kjøp heller Inayat Khans bok separat, under rett tittel. Den er fantastisk fin!

Håper vi treffes på messa og at dere bruker litt tid på å skrive inn hva dere kan tenke dere å samarbeid med oss om. Det vil gi oss muligheter til å få til mer av hva vi ønsker framover.

Vennlig hilsen, styret i Foreningen Marcello Haugen.