"Jordens misjon er å utvikle kjærlighetens prinsipp"

Video og lyd