"Jordens misjon er å utvikle kjærlighetens prinsipp"

Foreningen Marcello Haugens Venner

Foreningen Marcello Haugens Venners formål er å arbeide med å gjøre Marcello Haugens liv og virke mer kjent, bl.a. ved egne sider på internett. Vi har flere langsiktige mål, som blant annet bevaring og drift av hytta Sameti og sørge for at kapellet på Svarga er tilgjengelig for alle som måtte ønske å besøke det. Vi håper også å være med på å opprette et fremtidig Marcello Haugen museum. Det jobbes med flere musikk- og bokprosjekter som er forankret i Marcello Haugens tanker og livsfilosofi. Disse prosjektene kan du lese mer om på www.marcellohaugen.no. Sidene oppdateres så ofte som mulig, og ditt medlemsskap er bl.a med på å drifte disse sidene.

Vi lever i en tid der Marcello Haugens budskap og filosofi kan få stor betydning for oss alle. Foreningen ønsker derfor å sette et spesielt fokus på den universielle kjærlighetskraften mennesker i mellom, noe som betydde så mye for Marcello.

Som medlem av foreningen får du en velkomstpakke. I tillegg til denne vil vi årlig sende ut noe ekstra til medlemmer som velger å fornye medlemsskapet utover et år.

Medlemsskapet blir automatisk fornyet hvert år, og dersom du ønsker å avslutte dette, må du gi oss beskjed på medlem@marcellohaugen.no, eller via telefon: 97019647.

Det gis også spesialtilbud for medlemmer i forbindelse med våre bok- og CD-utgivelser osv.

Vi har også laget et eksklusivt jakkemerke som er forbeholdt medlemmene. Jakkemerket, er identisk med vår logo og kan bestilles slik det fremgår i medlemsbrevet du mottar etter at du har betalt medlemsskap.

Som medlem vil du også bli invitert til å delta på årsmøter. Foreningen vil i tillegg trenge medlemmenes hjelp, bl.a til dugnader på sameti, messer, og komme med kreative innspill til videre arbeid i foreningen.

Det koster 250 kroner per år!

Vi håper du vil tøtte vårt arbeid ved å bli medlem

Vedtekter for Foreningen Marcello Haugens Venner

  • Foreningen Marcello Haugen’s Venners formål er bevaring og drift av hytta til Marcello Haugen, ’Sameti’ på Otta, til bruk for allmennheten, til besøk og rekreasjon, slik praksis har vært i alle år siden 1915/16.
  • Videre vil foreningen arbeide  med  å gjøre Marcello Haugens  liv og virke mer kjent, bl.a. ved egne sider på internet og på Facebook.
  • Foreningens styre, evt. styremedlemmer velger selv sin etterfølger (som nytt styre eller styremedlem). Styret kan selv utvide antall styremedlemmer, om det finner dette ønskelig. Som styremedlemmer skal fortrinnsvis velges familiemedlemmer etter Marcello Haugen.
  • Styrets funksjonstid er minimum 2 år.
  • Foreningen skal kunne ha medlemmer og medlemmene vil være privatpersoner som fritt kan melde seg inn / ut av foreningen etter eget ønske.
  • Medlemmene innkalles til årsmøter / styremøter der de får rett til å påvirke foreningens indre liv via avstemming o.l.
  • Hvis foreningens formål bortfaller, skal foreningen anses som opphørt.
  • Foreningens styre skal i så fall sørge for at evt. kapital, også evt. brannforsikring, blir gitt til et allmennnyttig formål på Otta.


Som styre for Foreningen Marcello Haugens Venner er følgende personer valgt:

Åsmund Gylder, styrets leder
Lars Gylder, styrets nestleder
Aslak Gylder, styremedlem
Dag Gylder Haugaløkken, styremedlem
Anne-Kathrine (Kine) Kvakkestad, styremedlem
Johan N. Ulrichsen, styremedlem

Vår adresse er:

Foreningen Marcello
Haugens Venner

Kantvegen 15
2618 Lillehammer
Org.nr: 913186079