"Jordens misjon er å utvikle kjærlighetens prinsipp"
Marcellokollasje3

Velkommen til marcellohaugen.no, som driftes av Foreningen Marcello Haugens Venner og som tar utgangspunkt i erfaringer og opplevelser vi har hatt i samværet med ham.

Vi håper at disse nettsidene uttrykker noe av den mystikken Marcello omgav seg med, slik at det blir mulig å reise inn i hans spirituelle verden og finne stoff som kan inspirere til egen utvikling.

Nettsidene er først og fremst informative, men vil også kunne by på spennende funn og opplevelser i tråd med hvordan Marcello stadig ønsket å overraske.

Marcello Haugen var en meget ydmyk mann, og dette kombinert med alle hans utrolige evner, satte han i stand til å hjelpe og rettlede mennesker over hele verden. Han likestilte alle religioner og så dem som uttrykk for den samme kraften – kjærlighetskraften. Budskapet han formidlet var et åndelig, universelt og tidløst budskap. I tillegg var han en mystiker med direkte innsikt i den okkulte og esoteriske lære. Han var uten tvil en innvidd, og et slags universalgeni.

Med bakgrunn i dette og hans enestående evne til å formidle de store sannhetene om livet på en folkelig og forståelig måte, satte han spor etter seg langt ut over Norges grenser.