"Jordens misjon er å utvikle kjærlighetens prinsipp"

HEIPA

Heipa er opprinnelig et stedsnavn i sioux-indianeres land i North Dakota. Det betyr noe slikt som «den som går bak den bakerste åsen» og er et hellig sted der indianere trekker seg tilbake for å få inspirasjon og kontakt med sine forfedre.


Navnet ble gitt til Aslak Gylder av Tom LaBlanc mens de begge gjennom flere år deltok i et samarbeid med
One People. I mange år lå navnet bak i hodet – til det ble klart at det kunne anvendes til å fronte egne sanger og musikkprosjekter som hadde vokst fram over tid.

Heipas tekster (både på norsk og engelsk) bygger ikke bare på observasjoner av naturen og samfunnet og tanker om det spirituelt-åndelige. Siktemålet er at tekstene også skal kunne formidle noe av den «følelseskraften» som ligger bakenom ordene». Heipas musikk kommer igjen gjerne som en konsekvens av ordene og bildene som anvendes. Så langt det er mulig lar Heipa øyeblikkenes inspirasjon være bestemmende for både tekst og musikk. Likevel kan man lett høre at musikken bygger på elementer fra mange type sjangre. Målet er å frembringe en type musikk som kanskje kan defineres som «sjelelig viser», eller «soul-folk», i mangel av andre merkelapper.

Tematikken vil variere noe, men hovedtemaene kommer til å være naturen, samfunnet og kjærligheten. Det er verd å merke seg at Heipa ønsker å styre unna de vel «personlige» opplevelsene av disse temaene og heller søke inn mot det mer almengyldige og spirituelle ved livet – både utenfor og inne i oss.

Målet er at musikken skal kunne forene – på tvers av sjangere og personlige utgangspunkt. Heipa er i så måte like mye et kollektiv der utøvere forenes i et felles ønske om å skape tidløs musikk. Produsent for utgivelsene (Jørn-Arild Grefsrud) er svært sentral i dette kreative samarbeidet. Det er vår felles opplevelse av den praktiske gjennomføringen av Heipa-prosjektene som gir oss inspirasjon og mot til å stå på videre og som gjør at fremtiden står i gledens tegn.