"Jordens misjon er å utvikle kjærlighetens prinsipp"
ETERNA RECORDS


Eterna Records ble etablert i januar 2014 som et platelabel under bokforlaget Mystica Eterna.
Dette ble gjort fordi vi i forlaget i lengre tid hadde sett behovet for også å produsere og gi ut musikk som vi følte naturlig hørte inn under formålet med Mystica Eterna, nemlig å ivareta og utvikle produkter i respekt for arven etter Marcello Haugen.

Eterna Records har som mål å gi ut musikkproduksjoner som ivaretar sentrale sider ved Marcellos åndelige og spirituelle arv. All musikk er likevel samtidsmusikk, på den måten at den speiler det som rører seg i samtiden. Det er i krysningen mellom det tidløse og det aktuelle at vi håper å skape musikkutgivelser preget av både innhold og kreativt mot.

Spesielt ønsker vi å være en pådriver for prosjekter som involverer mange forskjellige aktører og som bryter noe med etablerte sjangere og uttrykk. Vi tenker oss samarbeid mellom åndelige ledere, forfattere, komponister og artister hvor intensjonen er å gå bakenfor «det personlige» til de almengyldige, humane uttrykkene som forener oss på tvers av oppfatninger, kultur og religion.

Eterna Records er som moderforlaget et ideelt familieforetak. Dette betyr at dens kommersielle drift primært er rettet inn mot å kunne opprettholde og videreutvikle virksomheten i både bokforlag og plateselskap.

Eterna Records ønsker velkommen all mulig støtte i vårt arbeid framover.

UTGIVELSER
Første utgivelse :
HEIPA - "Årringer"
NETTBUTIKK