"Jordens misjon er å utvikle kjærlighetens prinsipp"