"Jordens misjon er å utvikle kjærlighetens prinsipp"

«Årringer – en sangsyklus», utgivelse februar 2014

HEIPAs første musikkproduksjon på Eterna Records er kalt «Årringer – en sangsyklus».


Formatet sangsyklus betyr at det er lagt vekt på å skape en tematisk, tekstuell og musikalsk sammenheng på tvers av 14 sanger, en sang for hver mnd. av året, samt en prolog og en epilog.

Tekstene er på norsk og tar utgangspunkt i naturstemninger gjennom året. Mer enn å beskrive de forskjellige stemningene i tekst og musikk, har fokus vært på hva naturen selv formidler av klanger og bilder. Samtidig uttrykker sangene en slags spirituell reise, fra mørket og vinteren i januar til lyset fra stjernen i desember. Det hele er satt inn i en samlende, «historisk» og «rituell» ramme i epilogen.

For det meste har vi benyttet oss av en slags viseform, der det musikalske uttrykket har elementer fra mange sjangre, mer som en rekke filmatiske uttrykk. Selv om sangene uttrykker forskjellige stemninger, gjentas og videreutvikles tekstuelle og musikalske ideer gjennom produksjonen.

Tekst og musikk er komponert av Aslak Gylder, mens Jørn-Arild Grefsrud (Tuft Studio, Vestby) står for produksjonen og de fleste musikalske bidragene. Forøvrig deltar flere vokalister og musikere på platen, blant dem Marita Sørli og Anders Hunstad (fra gruppa «Malmø»), Martin Rasten (cello) Tal Coleman (bambusfløyte), samt Karin Kilden, Kurt Ivar Strøm, Nina Solheim Sørensen, Mona Flognfeldt, Marie Jones, Åsmund og Aslak Gylder – alle på vokal. I tillegg dukker «21 stemmer fra verden» opp på epilogen.

«Årringer – en sangsyklus» ønsker å forene et helhetlig litterært-poetisk uttrykk med det «musikalsk sjelelige.» Det er en dvelende undertone her som gjør at musikken også godt kan beskrives som «New age», men da i den betydning at det å utsette seg for naturens egen meditative ro vil kunne skape et fokus som gjør oss bedre i stand til oppdage de små, berikende detaljene i naturen rundt oss og inne i oss.